Sunday, September 13, 2009

Topik : Pengurusan Sukan - Sains Sukan STPM Kertas 1 (966/1)


Ulangkaji / Latihan fokus untuk peperiksaan Sains Sukan K1 (966/1) sila tekankan topik dbawah utk bahagian struktur & esei (2 soalan struktur & 2 soalan esei)

1. Berikan definisi pengurusan sukan (soalan struktur)

2. Nyatakan secara ringkas kemahiran pengurusan sukan dibawah: (soalan struktur)
a. Kemahiran Berkomunikasi
b. Kemahiran Teknikal
c. Kemahiran Konseptual

3. Nyatakan tanggungjawab seonrang pengurus dalam mengurus sesebuah persatuan atau kelab sukan

4. Nyatakan etika yang dipegang oleh seseorang pengurus sukan yang menguruskan sesebuah kelab atau persatuan sukan.(soalan struktur)

5. Buat perbandingan ciri antara jenis pengurusan laissez-faire dan autokratik / Nyatakan jenis-jenis pengurusan sukan

6. Lakarkan satucontoh carta organisasi sesuatu persatuan atau kelab sukan yang anda ketahui (pecahan esei)

7. Jelaskan peranan AJK tertinggi sesuatu organisasi persatuan sukan / kelab sukan berikut:
a. Pengerusi
b. Timbalan Pengerusi
c. Setiausaha
d. Bendahari
e. AJK Promosi
f. AJK Tajaan
g. AJK Teknikal
d. Dll (soalan struktur)

8. Nyatakan elemen-elemen yang perlu dalam mengurus prasarana sukan dan peralatan sukan distor Pendidikan Jasmani anda di sekolah / Anda adalah seorang guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan di sebuah sekolah menengah, nyatakan kriteria-kriteria yang perlu anda sediakan dalam menguruskan prasarana dan peralatan sukan di dalam stor Pendidikan Jasmani & Kesihatan dibawah seliaan anda

2 comments:

  1. Replies
    1. saya mw tau jwpan elemen yg perlu dlm mengurus prasarana sukan?/

      Delete